Marina Square Quang Ninh Project - Bim Group

Dai Viet Company constructs a project to supply and install a 4-ton/h boiler system for Ha Long Production Development Investment Co., Ltd - Bim Group. Completed in June 2021

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Hạ Long - Bim Group

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LÒ HƠI 4 TẤN/H

 

Dự án Marina Square Quảng Ninh - Tập đoàn Bim Group

 

Dự án Marina Square Quảng Ninh - Tập đoàn Bim Group

Dự án Marina Square Quảng Ninh - Tập đoàn Bim Group