Dự án Marina Square Quảng Ninh - Tập đoàn Bim Group

Công ty Đại Việt thi công dự án cung cấp lắp đặt hệ thống lò hơi 4tấn/h cho công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Hạ Long - Bim Group. Hoàn thành vào tháng 06 năm 2021

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Hạ Long - Bim Group

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LÒ HƠI 4 TẤN/H

 

Dự án Marina Square Quảng Ninh - Tập đoàn Bim Group

 

Dự án Marina Square Quảng Ninh - Tập đoàn Bim Group

Dự án Marina Square Quảng Ninh - Tập đoàn Bim Group